Történet

Edzések

Hétfő 18.30 - 20.00
Csütörtök 18.30 - 20.00

Testnevelési Egyetem (TF)

Budapest, XII. kerület, Alkotás u. 44.
Barakk épület

 

Részletek

A magyarországi Wing Tsun rövid története

A magyar Wing Tsun Egyesület Magyarország legrégebbi és legnagyobb kung-fu iskolája megalapítója és vezetője SIFU Máday Norbert az első ember volt, aki WING TSUN KUNG FU-t kezdett tanítani Magyarországon 1986-ban.

Máday NorbertMinden későbbi személy, aki ma Magyarországon (Ving Tsun, Wing Csum, Wing Tzun, Wing Chun, stb.) más írásmódot használ, az o iskolájában tanult hosszabb-rövidebb ideig, és önnön "nagyságát" felismerve alapított saját VT "világszövetségeket" (melyek taglétszáma gyakran még a 20 főt sem érik el.) Iskolájában jó néhány feketeöves karate mester is tanul WING TSUN KUNG FU-t, mely a magas szakmai színvonalat jellemzi. Máday SIFU 1991 óta Leung Ting nagymester személyes tanítványa, az egyetlen nem kínaiként, a WING TSUN titkainak őrzője.

Aktivitását számtalan edzőtábor, szeminárium és vizsga vezetése fémjelzi. 2001-ben Leung Ting nagymester felkérte az amerikai Wing Tsun iskolák főinstruktori posztjára.

A Magyar Wing Tsun Egyesület a többi 62 országgal együtt az International Wing Tsun Association hivatalos tagja.

Prof. Leung Ting, A Wing Tsun kung-fu nagymestere 1991 óta évente egyszer, 1998-ban és 2000-ben kétszer is ellátogatott hazánkba, hogy tanítsa és mesterfokozatra vizsgáztassa az arra érdemes tanítványokat. Személyes jelenléte rendkívül fontos mind az oktatók, mind a diákok számára, hiszen így bizonyosodhatnak meg többek között arról, hogy:

 • Igazi, és ősi kínai harcművészetet tanulnak;
 • A diplomát, amelyet tudásukról kapnak, a világon minden hivatalos szerv elismeri;
 • Ugyanazokat az eredeti technikákat tanulják, melyeket a keleti tanulótársaik.

Az egyesület elnöke Dai Sifu Máday Norbert kelet-európai főinstruktor. O Leung Ting nagymester személyes tanítványa (a nagymester fogadott fia); irányítása alá tartozik Lengyelország, Románia, Ukrajna, Oroszország és Litvánia is. Az ázsiai országokon kívűl egyedül a Kelet-Európai Szövetség tartozik közvetlenül a nagymesterhez, a többi országnak a német főinstruktor alá kell csatlakoznia.

A kelet-európai országok központi székhelye a kecskeméti kolostor. Ebben a 100 nm-es tradicionálisan berendezett kung-fu szentélyben történik az oktatók továbbképzése, illetve a kolostor hatalmas udvara ad otthont a tanulók nyári táborainak is.

A Magyar Wing Tsun Egyesülethez csak Magyarországon majdnem száz iskola tartozik. Ebből tíz Budapesten működik különböző kerületekben.

A milleniumi év szerencsét hozott az egyesületünknek:

 • A nagymester meghívására Dai Sifu Máday Norbert tíz oktatója kíséretében bemutatót tartott Kínában. Az útjukról a 2000 januárjában elkészült teljesen színes kiadású magazin számolt be. Sifu és diákjai felkészültsége még a kínai szakembereket is meglepte.
 • A nagymestert kétszer is vendégül láthattuk hazánkban. Szemináriumon oktatta a diákokat, illetve mesterfokra vizsgáztatott huszonöt tanulót.
 • Dai Sifu Máday Norbert elérte az 5. mesterfokozatot, kettő legrégebbi és leghűségesebb tanítványa: Szabó Ferenc, Széll Gábor pedig a 3. mesterfokozatnak örülhettek.
 • Sikerült Budapesten is létrehozni egy 142 nm-es teljesen felszerelt belvárosi Wing Tsun kung-fu központot, melyet minden diák egyaránt használhat. Sifu minden héten személyesen oktatja a főváros haladó tanítványait.
 • Tíz év alatt tíz magyar nyelvű (bátran mondhatjuk) tankönyvvel és számos magazinnal gazdagodott az egyesület, melyek a tanulók fejlődését segítik elő.

A magyar Wing Tsun egyesület célja a jövőben is ugyanaz:

 • mindenkinek lehetőséget adjon egy eredeti, ősi kínai harcművészet gyakorlására;
 • fejlessze a tanulókat: fizikailag: állóképesség, kitartás, tűrőképesség és mozgáskoordináció fejlesztése;
 • szellemileg: a technikák anatómiai, fizikai és matematikai magyarázata, ok-okozati összefüggése; keleti kultúra és nyelv megismerése; lelki egyensúly visszaállítása; memória fejlesztése stb.;
 • erkölcsileg: önfegyelemre, egymás iránti türelemre és segítésre, illetve tisztelet az idősebbek és tapasztaltabbak iránti nevelés;
 • közössége révén otthont és "családot" adjon annak, akinek szüksége van rá;
 • helyes utat mutasson a fiatalabb generációnak szabadideje értelmes eltöltésére.

"A Kung-fu maga az élet. Az élet maga a Kung-fu."